Øyelokk

Det finnes en rekke tilstander i øyelokkene som krever undersøkelse og behandling av øyelege.

Med årene blir øyelokkshuden slapp, og øyenbrynene synker noe ned. Det blir da et overskudd av hud som legger seg over øyevippene, noe som kan gi skygger og innskrenket sidesyn.

Enkelte påvirkes så mye at det kan gå ut over for eksempel bilkjøring. Mange hever pannen og øyebrynene for å få et åpnere blikk, noe som gjerne gjør dem slitne og kan gi hodepine. Alle disse aldersforandringene kan opereres med godt resultat.

Medfødt hengende øyelokk (ptose) kan være kosmetisk skjemmende, og dersom øyelokket dekker halve pupillen eller mer, vil det hindre normal synsutvikling. Behandlingen er kirurgisk og foregår ved øyeavdeling.

Hos eldre personer kan nedre øyelokk vrenge seg innover (entropium) eller utover (ektropium). Det hender også at de øvre øyelokkene faller noe ned hos eldre (senil ptose).

Øyelokkshuden er utsatt for en rekke forskjellige svulster, både godartede og ondartede, samt betennelseskuler (chalazion). De fleste er heldigvis godartede.

Vi utfører operasjon av feilstillinger av øyelokk, fjerning av betennelseskuler, og operasjon av tunge øyelokk med medisinsk indikasjon.