Grønn stær

Glaukom, eller grønn stær, er en gruppe sykdommer som skader øyets synsnerve, og som kan føre til synstap og blindhet. Synsnerven er nerven som leder synssignalene fra øyet og videre inn til hjernen. Skade på synsnerven medfører at man ser dårligere i deler av synsfeltet. Vanligvis påvirkes sidesynet først, mens lesesynet er normalt. Begrepet «grønn stær» må ikke forveksles med grå stær (katarakt).

Last ned pasientinformasjon om Grønn stær