Barn og synsutvikling

Når man fødes, er synssansen på langt nær ferdig utviklet. I de første leveårene
dannes nervekoblingene mellom øynene og hjernen. Det er helt avgjørende at
begge øyne brukes like godt hvis vi skal få et godt syn. Hjernen må stimuleres likt
fra begge øyne for at synsbanene skal utvikles og modnes normalt. Hvis et barn av
en eller annen grunn ser dårlig på ett øye, vil ikke dette skje, og barnet vil kunne få
en varig svekkelse av synet på øyet. Dette kalles amblyopi på fagspråket.

Last ned pasientinformasjon om Barn og synsutvikling