Pasientinformasjon

Her finner du informasjon om de vanligste typer øyesykdommer og tilstander. Dette er ikke utfyllende informasjon, og det foreligger stor grad av individuelle forskjeller hos den enkelte pasient.