Diagnostikk

For å kunne behandle øyesykdommer, er grundig undersøkelse og diagnostikk av absolutt viktighet. Vi har som mål å kunne tilby den mest nøyaktige diagnostikk for våre pasienter. Våre apparater er av høy standard som sikrer høy kvalitet og presisjon. Alle pasienter blir i tillegg undersøkt med mikroskop av spesialist ved undersøkelse.

Vi benytter følgende instrumenter:

  • Autorefraktor: Måler styrken på øyet og synsskarpheten.
  • Trykkmåler: Måler trykket i øyet.
  • Sidesynmaskin: Måler sidesynet på enten ett eller begge øyne av gangen.
  • Digitalt kamera: Tar bilder av netthinnen.
  • OCT/laserscanning: Måler og visualiserer netthinnelagene.
  • IOL-master: Maskin som måler alle parametre som kreves for valg av linser ved grå stær-operasjoner.
  • Videre utføres enkle fargesynstester, samsynstester, utmåling av skjeling, og måling av tåreproduksjon. Vi benytter de nyeste dataløsninger for å utføre korrekt og effektiv datainnsamling. Slik kan vi stille sikre diagnoser, og gi riktig behandling og oppfølging.

Ikke alle tilstander kan behandles av oss. Dette kan være tilstander som krever netthinne-kirurgi, laserbehandling av netthinnen, avanserte betennelser/infeksjoner, grønn stær som ikke responderer på vanlig behandling, kompliserte grå stær-tilfeller, og uklare tilstander som krever utvidet diagnostikk/behandling.

Derfor har vi utviklet og ivaretatt et meget nært og godt samarbeid med øyeavdelingen ved Nordlandssykehuset, og vi har et meget godt nettverk og samarbeid med universitetssavdelinger i hele landet. Dette for at alle skal få best mulig tilgjengelig behandling.

Behandlinger